Công ty dược phẩm USAPHA – Nhà máy có dây chuyền đạt chuẩn theo nguyên tắc GMP

Công ty dược phẩm USAPHA – đơn vị sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe hàu biển, là doanh nghiệp có dây chuyền nhà máy đạt chuẩn theo nguyên tắc GMP đầu tiên tại Việt Nam (GMP – Good Manufacturing Practice – Thực hành sản xuất thuốc tốt). Ngày 14/12/2015, Nhà máy USAPHA – […]

Điểm bán
(024) 7300 6906
Điểm bán gần bạn